MEDPRAX Hluboká s r.o.

Ordinace praktického lékaře, internisty a gastroenterologa

Coronavirus !!!

Ordinace funguje obvyklých ordinačních hodinách.

Žádáme pacienty o dodržování hygienických opatření.                                    Neshlukujte se v čekárně !  

        Recepty a neschopenky vyřizujeme přednostně                                                    elektronicky.

Příznaky respiračních onemocnění mi hlaste telefonicky na                                          387965222 
Děkuji za pochopení                       MUDr. Mirko Jakovljevič


Očkování COVID 19

Rizikoví pacienti

Unikátní kód Medprax Hluboká s.r.o.: UHFLZULK

Vážení pacienti. Od 24. 3. 2021 je umožněno očkování pacientů s rizikovými diagnozami /viz níže/ poté, co do centrálního rezervačního systému.


1. diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem

2. obezita (BMI > 35 kg/m2)

3. závažné dlouhodobé onemocnění plic /v péči specialisty či domácí léčba kyslíkem/

4. závažné dlouhodobé onemocnění ledvin /v péči specializované ambulance nebo dialýza/

5. závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)

6. onkologické onemocnění

7. stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací

8. závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např.

ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie) vysoký krevní tlak léčený dvěma

nebo více farmaky

9. závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy 


Registrace pro osoby s chronickým onemocněním do CRS budou spuštěny dne 24. března 2021 s tím, že zájemci o očkování se od tohoto data mohou zaregistrovat na nejlépe Vámi doporučená očkovací místa. K potvrzení registrace bude nutné zadat zmíněný unikátní kód. Podle dostupnosti očkovacích látek budou následně registrovaní zájemci o očkování vyzváni zvoleným očkovacím místem k provedení rezervace konkrétního termínu očkování (bude jim zaslána zvací SMS s PIN2 s oznámením o možnosti rezervace termínu do rezervačního systému https://rezervace.mzcr.cz na očkovacím místě, které si sami v registraci vybrali). 


Očkování v ordinaci

Tento týden budou do naší ordinace doručeny první dávky vakcíny Astra Zeneca v počtu 20ks. První akci provedeme v úterý 30.3.2021 ve 14 hodin 

Praktický lékař

Registující praktický lékař pro dospělé

Kompexní péče

EKG, koagulace, CRP, glukoza, HBA1C, spirometrie, ultrazvuk

Internista

gastroenterolog


Diagnostika a léčba chorob vnitřních orgánů, speciální zaměření na nemoci zažívacího systému

Ultrazvuková diagnostika

Kompletní endoskopická vyšetření provádíme v           nemocnici Český Krumlov

             11. Podzimní setkání gastroenterologů Hluboká

10. - 12. 9. 2021 Středisko AMU Poněšice

                                                           Bližší informace v menu

V  roce 2020 se vzhledem k epidemiologické situaci                /a přeložení celé řady odborných akcí na podzimní termín/ setkání nekoná

Sejdeme ve známém prostředí rekreačního a školícího střediska AMU napřesrok.

Základní rámec setkání zůstává zachován.


Chcete nás kontaktovat?