Náš tým

 

Mirko Jakovljevič MUDr.

Praktický lékař, internista, gastroenterolog

Jednatel společnosti

Gymnázium K.Šatala Č. Budějovice 1975-1979

FVL UK Hradec Králové 1979-1985

Atestace

v oboru interní lékařství I. st. datum a místo konání 11. 11. 1 988 Č. Budějovice

v oboru interní lékařství II. st. datum a místo konání 31. 3. 1993 Praha

v oboru gastroenterologie datum a místo konání 25. 3. 1998 Praha

Licence

v oboru interní lékařství - 7. 6. 1995, B. Svoboda, prezident ČLK

v oboru gastroenterologie - 7. 6. 1995, B. Svoboda, prezident ČLK

vedoucí lékař a primář zdravotnického zařízení v oboru interní lékařství -28.10.2001 D. Rath, prezident ČLK

vedoucí lékař a primář zdravotnického zařízení v oboru gastroenterologie -28.10.2001 D. Rath, prezident ČLK

Všechny funkční licence na gastrointestinální endoskopii mimo endosonografie 1997

Specializovaná způsobilost
 praktický lékař pro dospělé 30.4. 2006

Komunikace: angličtina, němčina

Šárka  Kabeláčová

Zdravotní sestra


 

Eva Bůrková

zdravotní sestra